Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowicach

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Witamy na naszej stronie

Witamy na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowicach.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowicach jest czynny:
 
Poniedziałek     od 7.00 do 15.00
Wtorek              od 7.00 do 15.00
Środa                od 7.00 do 15.00
Czwartek          od 7.00 do 15.00
Piątek               od 7.00 do 15.00

Tel. 33 443 22 55

Numery wewnętrzne

100 Pracownik Socjalny – projekt
101 Świadczenia Rodzinne - przyjmowanie wniosków
102 Pracownik Socjalny, Dodatki mieszkaniowe i energetyczne
103 Koordynator pracowników socjalnych
104 Pracownik Socjalny - Karta Dużej Rodziny
200 Księgowość
201 Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych
202 Fundusz Alimentacyjny, Świadczenia Rodzinne
204 Dyrektor GOPS
204 Sekretariat
300 Asystent Rodziny

 

_______________________________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo.
Od 1 kwietnia 2021r. będą przyjmowane papierowe wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres świadczeniowy 2021/2022. Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, prosimy o pobieranie druków wniosków do wypełnienia w siedzibie GOPS w Wilkowicach (druki zostały wyłożone przy wejściu do Ośrodka)  i dostarczenie wypełnionych wniosków, które należy wrzucić do urny wystawionej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, gdzie zostaną poddane kwarantannie. Druki wniosków dostępnie są również na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Wzór wypełnienia wniosku znajduje się na stronie internetowej GOPS w Wilkowicach. Prosimy o uważne i dokładne wypełnienie wniosku. Wniosek należy podpisać. Nie ma możliwości sprawdzania wniosku w momencie jego składania,  ani wypełniania wniosku w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Powyższe rozwiązanie jest konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa zarówno wnioskodawców jak również pracowników GOPS.

pobierz wniosek

pobierz wzór

 

_______________________________________________________________________________________________________

Rozpoczęto konsultacje aktu prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Konsultacje dotyczą zmiany Uchwały nr L/419/2018 Rady Gminy Wilkowice z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych. 

więcej

______________________________________________________________________________________________________

O G Ł O S Z E N I E

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowicach zwraca się z prośbą o ograniczenie w miarę możliwości osobistego załatwiania spraw w siedzibie GOPS z uwagi  na zagrożenie epidemiologiczne koronawirusem.

Prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail :

Numery telefonów            33 443 22 55
                        510 185 607
                        510 185 475
                        512 123 065                

Adres e-mail                sekretariat@gops.wilkowice.pl

Ponadto istnieje możliwość przesyłania dokumentów drogą elektroniczną e – PUAP  /gopswilkowice/skrytka

_________________________________________________________________________________________________________________

Kontakt do GOPS dla osób przebywających na kwarantannie, niemających pomocy

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowicach przypomina, że osoby przebywające na kwarantannie, a nie mające wsparcia i pomocy ze strony rodziny, znajomych, sąsiadów mogą kontaktować się z Ośrodkiem w celu uzyskania pomocy i informacji.

Numery telefonów: 

33 443 22 55 wew. 100, 102, 103, 104, 

510 185 607

510 185 475

__________________________________________________________________________________________________________________

Informacja dla osób, uprawnionych do świadczenia wychowawczego.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowicach przypomina mieszkańcom Gminy Wilkowice, uprawnionym do świadczenia wychowawczego (500+),  że z dniem 31 maja 2021r. kończy się okres świadczeniowy 2019/2021.
Od dnia 1 lutego 2021 r. można składać  drogą elektroniczną wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na nowy okres świadczeniowy 2021/2022, rozpoczynający się dnia01 czerwca 2021r.
Od dnia 1 kwietnia 2021 r. będą przyjmowane wnioski w formie papierowej.

 

_________________________________________________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE

UPRZEJMIE   INFORMUJEMY, ŻE   W   DNIU   24.12.2020 r.
( CZWARTEK )

GMINNY  OŚRODEK  POMOCY  SPOŁECZNEJ       
W  WILKOWICACH

BĘDZIE NIECZYNNY 

_________________________________________________________________________________________________________________

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowicach, w związku ze zbliżającym się okresem zimowym, zwraca się z prośbą do mieszkańców Wilkowic, Bystrej i Mesznej o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby samotne i starsze zamieszkujące w sąsiedztwie, a także osoby bezdomne, które nie są w stanie samodzielnie poradzić sobie w trudnych zimowych warunkach.
Wszelkie informacje o tych osobach prosimy zgłaszać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowicach, ul. Parkowa 10 tel. 33 443 22 55 wew. 100-104.
Jednocześnie informujemy o programie Wspieraj Seniora, który  zakłada pomoc
w dostarczeniu niezbędnych produktów do domu seniora, by ograniczyć konieczność wychodzenia osób starszych po 70 roku życia na zewnątrz podczas pandemii, ze względu na ich bezpieczeństwo, osoba wymagająca takiego wsparcia powinna nawiązać kontakt
z infolinią Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniora – 22 505 11 11
Dyrektor GOPS W Wilkowicach

 

_________________________________________________________________________________________________________________

 

 

__________________________________________________________________________________________________________

INFORMACJA
Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowicach w związku z sygnałami docierającymi do Ośrodka Pomocy Społecznej  na temat osób działających na terenie Gminy Wilkowice a podających się za pracowników „ opieki społecznej” informuje, że pracownicy socjalni wykonują swoją pracę w godz. 7.00- 15.00, posiadają legitymacje służbowe ze zdjęciem opatrzone pieczęciami instytucji, które mają obowiązek okazać na każde wezwanie.
Dlatego też Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowicach zwraca się z prośbą o to, by nieznane osoby podające się za pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej legitymować, jeżeli nie posiadają legitymacji służbowej odnotować ich personalia i zgłosić taką sytuacje w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wilkowicach ul. Parkowa 10 ( tel. 33 443 22 55) lub w Komisariacie Policji w Szczyrku.    
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zwraca się także z prośbą o rozpowszechnienie powyższych informacji, szczególnie wśród osób starszych i samotnych by zapobiegać  sytuacjom narażania ich na ewentualne straty.

________________________________________________________________________________________________________

Program Opieka wytchnieniowa
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowicach przystąpił do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa- edycja 2020”  funkcjonującego w ramach środków  Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych otrzymanych na realizację zadań w ramach resortowego Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Program skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy sprawują bezpośrednią opiekę nad:
dzieckiem z niepełnosprawnością, posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności i mającym wskazania do:
konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,
konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
dorosłymi osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym.
Program będzie realizowany w formie  świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej z limitem 240 godzin dla uczestnika.
Osoby, którym zostanie przyznana pomoc w postaci opieki wytchnieniowej nie ponoszą odpłatności za usługi przyznane w ramach Programu.
Pomoc w formie opieki wytchnieniowej przyznaje się na wniosek członka rodziny  lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę.
Ośrodek kwalifikuje do przyznania usługi opieki wytchnieniowej na podstawie Karty zgłoszenia do Programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2020.
Szczegółowe informacje dotyczące świadczenia usług opieki wytchnieniowej można uzyskać pod numerem telefonu 33 443 22 55.

_______________________________________________________________________________________________________

Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowicach informuje wszystkie osoby uprawnione do świadczenia wychowawczego (500 +), że w obecnym okresie świadczeniowym ustalono prawo do świadczenia wychowawczego do dnia 31 maja 2021 r. Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego można składać elektronicznie od dnia 1 lutego 2021 r. Wnioski w formie papierowej będą przyjmowane od dnia 1 kwietnia 2021 r.

Jednocześnie przypominamy mieszkańcom Gminy Wilkowice uprawnionym do zasiłku rodzinnego, że z dniem 31 października 2020 r. kończy się okres zasiłkowy 2019/2020. Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2020/2021 można składać elektronicznie od dnia 1 lipca 2020 r., wnioski papierowe będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2020r.  

Osoby uprawnione do świadczeń z funduszu alimentacyjnego informujemy, że z dniem 30 września 2020 r. kończy się okres świadczeniowy  2019/2020. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2020/2021 można składać elektronicznie od dnia 1 lipca 2020 r. Wnioski papierowe będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2020 r.  

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start (300+), w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2020/2021, można składać elektronicznie od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r. Wnioski papierowe od dnia 1 sierpnia 2020 r. do 30 listopada 2020 r.


Ze względu na obowiązujący stan epidemii, zachęcamy do załatwiania spraw bez wychodzenia z domu i składania wniosków elektronicznie m.in. za pośrednictwem portalu Emp@tia czy bankowości elektronicznej. Jednocześnie informujemy, że w przypadku przesłania dokumentów e-mailem (np. skany, zdjęcia czy wypełnione zaświadczenia lub oświadczenia w formie plików word lub pdf) koniecznym jest przedłożenie oryginałów dokumentów do wglądu.

______________________________________________________________________________________________________

Szanowni Mieszkańcy!
Informujemy, że w piątek, tj. dnia 12.06.2020 r.,

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowicach będzie nieczynny.

 

________________________________________________________________________________________________________

 

                                             SZANOWNI MIESZKAŃCY
Informujemy, że od dnia 01 czerwca 2020 r.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowicach
czynny będzie  od godz. 7.00 do godz. 15.00

Przyjmowanie klientów tylko po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

________________________________________________________________________________________________________

                                     INFORMACJA
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowicach
pracuje od godz. 6.30 do godz. 19.30
z przerwą od godz. 12.30 do godz. 13.30
Przyjmowanie stron tylko po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

__________________________________________________________________________________________________

Osobisty plan awaryjny dla osób doświadczających przemocy domowej w czasie epidemii koronawirusa

__________________________________________________________________________________________________

 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Wilkowice!
Przypominamy, że w związku z obecną sytuacją, została uruchomiona możliwość
wsparcia psychologicznego dla osób wymagających pomocy

wiecej

_______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

K O M U N I K A T

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowicach informuje, o konieczności kontaktu telefonicznego w celu ustalenia możliwości wizyty w siedzibie GOPS z uwagi  na zagrożenie epidemiologiczne koronawirusem.

Prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail :
Numery telefonów 33 443 22 55
                               510 185 607
                               510 185 475
                               512 123 065
                  
Adresy e-mail: sekretariat@gops.wilkowice.pl

Ponadto istnieje możliwość przesyłania dokumentów drogą elektroniczną e – PUAP  /gopswilkowice/skrytka

____________________________________________________________________________________________________________

 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Wilkowice!

Informujemy, że w piątek, tj. dnia 10.04.2020 r., (Wielki Piątek)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowicach będzie nieczynny.

 

____________________________________________________________________________________________________________

Obsługa klientów przez ZUS od 16 do 27 marca 2020 r.

pobierz informację

___________________________________________________________________________________________________________

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowicach informuje, że wypłata, w miesiącu marcu 2020 r., przelewem na konta osobiste:

świadczeń rodzinnych,
świadczeń wychowawczych
zasiłku dla opiekuna

nastąpi w dniach od 25 do 27 marca 2020 r.
świadczeń z funduszu alimentacyjnego
      nastąpi w dniu 27 marca 2020 r.
W kasie Banku Spółdzielczego w dniu 27 marca 2020 r. w godz. od 9.30 – 14.00

_____________________________________________________________________________________________________________

 

Konsultacje prawa miejscowego

uchwała1

uchwała2

______________________________________________________________________________________________________________

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowicach w dniu 24 grudnia 2019 r. będzie nieczynny.

_______________________________________________________________________________________________________________

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowicach informuje, iż w dniu 2 października 2019 r., w godz. od 10.00 do 14.00, w budynku mieszczącym się w  Wilkowicach ul. Parkowa 10, możliwe będą konsultacje z pracownikiem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Bielsku-Białej.
Pracownik ZUS będzie udzielał informacji na temat świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji ( 500 ).

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowicach
Gabriela Hamerlak - Ciurla

______________________________________________________________________________________________________________

Uchwała Rady Gminy - Konsultacje społeczne

pobierz

______________________________________________________________________________________________________________

Świadczenie uzupełniające „500+” dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

pobierz informację

pobierz ulotkę

______________________________________________________________________________________________________________

 

Na terenie Gminy Wilkowice realizowany jest projekt "Powiat bielski - Partnerstwo, Aktywizacja, Integracja. Edycja 2" , współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach którego trwa aktualnie rekrutacja dla grupy seniorów. W ramach projektu proponowane są m.in.: zajęcia z obsługi komputera, spotkania w ramach edukacji dla zdrowia,  angielski przy kawie oraz wiele innych ciekawych  form wsparcia i spędzania czasu wolnego.
Udział seniorów w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o kontakt telefoniczny lub osobisty z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wilkowicach, ul. Parkowa 10, pokój nr 100 lub 103, tel. 33 443 22 55 wew. 100 oraz 103.
Rekrutacja trwa do 27 września 2019r.

 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Zmiana godzin pracy GOPS w Wilkowicach od dnia 1 października 2019r.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowicach od dnia 1 października 2019 r. będzie czynny:

 

Poniedziałek od 7 00 do 15 00

Wtorek od 7 00 do 15 00

Środa od 7 00 do 15 00

Czwartek od 7 00 do 15 00

Piątek od 7 00 do 15 00

 

Istnieje możliwość przyjęcia stron w środy w godzinach od 1500 do 1700 po wcześniejszym umówieniu się.

Numery telefonu 33 443 22 55 lub 512 123 065.

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Na terenie Gminy Wilkowice realizowany jest projekt "Powiat bielski - Partnerstwo, Aktywizacja, Integracja. Edycja 2" , współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach którego trwa aktualnie rekrutacja dla grupy seniorów. W ramach projektu proponowane są m.in.: zajęcia z obsługi komputera, spotkania w ramach edukacji dla zdrowia,  angielski przy kawie oraz wiele innych ciekawych  form wsparcia i spędzania czasu wolnego.

Udział seniorów w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o kontakt telefoniczny lub osobisty z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wilkowicach, ul. Parkowa 10, pokój nr 100 lub 103, tel. 33 443 22 55 wew. 100 oraz 103.

Rekrutacja trwa do 20 września 2019r

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowicach informuje, że w okresie zasiłkowym 2018/2019 wypłata, w miesiącu wrześniu 2019 r., przelewem na konta osobiste:

•    świadczeń rodzinnych,
•    świadczeń wychowawczych
•    zasiłku dla opiekuna

nastąpi w dniach od 23 do 25 września 2019 r.
•    świadczeń z funduszu alimentacyjnego
      nastąpi w dniu 25 września 2019 r.
W kasie Banku Spółdzielczego w dniu 25 września 2019 r. w godz. od 9.30 – 14.00

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Informacja dla osób, uprawnionych do świadczenia wychowawczego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowicach informuje wszystkie osoby uprawnione do świadczenia wychowawczego (500 +), że od 01 lipca 2019r. nastąpiła zmiana regulacji dotyczących nabywania prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko w rodzinie.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 roku życia. Ustalenie prawa do świadczenia na pierwsze dziecko w rodzinie nie jest już obwarowane kryterium dochodowym.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres świadczeniowy 2019/2021 można składać drogą elektroniczną od 01 lipca 2019r. Wnioski w formie papierowej będą przyjmowane od 01 sierpnia 2019r.

Prawo do świadczeń będzie ustalane:

- od 01 lipca 2019r. do 31-maja 2021r. dla osób które do 30-06-2019r. nie pobierały świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko w rodzinie,

- od 01 października 2019r. do 31 maja 2021r. dla osób, którym przyznano świadczenie wychowawcze w okresie świadczeniowym 2018/2019, do dnia 30 września 2019.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko w rodzinie złożone do 30-06-2019r., rozpatrywane są na podstawie dotychczasowych przepisów: prawo do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko w rodzinie do 30-06-2019r. przysługuje pod warunkiem spełnienia kryterium dochodowego (800,00 zł na osobę w rodzinie a w przypadku gady członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne: 1 200,00 zł), prawo do świadczenia ustala się do 30 września 2019r.

Realizacja świadczenia wychowawczego w okresie świadczeniowym 2019/2021:

- wnioski złożone od dnia 01 lipca 2019r. do dnia 31 sierpnia 2019r., zostaną rozpatrzone i wypłata przysługującego świadczenia nastąpi do 31 października 2019r.,

- wnioski złożone od dnia 01 września 2019r. do dnia 30 września 2019r., zostaną rozpatrzone i wypłata przysługującego świadczenia nastąpi do dnia 30 listopada 2019r.,

- wnioski złożone od dnia 01 października 2019r. do dnia 31 października 2019r., zostaną rozpatrzone i wypłata przysługującego świadczenia nastąpi do dnia 31 grudnia 2019r.,

- wnioski złożone od dnia 01 listopada 2019r. do dnia 30 listopada 2019r., zostaną rozpatrzone i wypłata przysługującego świadczenia nastąpi do dnia 31 stycznia 2020r.,

- wnioski złożone od dnia 01 grudnia 2019r. do dnia 31 stycznia 2019r., zostaną rozpatrzone i wypłata przysługującego świadczenia nastąpi do dnia 29 lutego 2020r.

Świadczenie wychowawcze przysługuje: matce lub ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki lub ojca w wysokości 500,00 zł miesięcznie, lub w wysokości połowy kwoty przysługującego za dany miesiąc świadczenia wychowawczego: w przypadku, gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach. Świadczenie wychowawcze przysługuje również opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego dziecka, albo opiekunowi prawnemu dziecka, albo dyrektorowi domu pomocy społecznej.

Informacje o przyznaniu świadczenia wychowawczego będą przekazywane na wskazany we wniosku, adres poczty elektronicznej, a w przypadku nie wskazania we wniosku adresu poczty elektronicznej, informacje można odebrać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowicach ul Parkowa 10 pok. 101 w godzinach pracy Ośrodka.

 

Jednocześnie przypominamy mieszkańcom Gminy Wilkowice uprawnionym do zasiłku rodzinnego, że z dniem 31 października 2019r. kończy się okres zasiłkowy 2018/2019.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2019/2020 można składać drogą elektroniczną od dnia 01-07-2019r., wnioski papierowe będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2019r.

Realizacja świadczeń rodzinnych w okresie zasiłkowym 2019/2020:

- wnioski złożone od dnia 01 lipca 2019r. do dnia 31 sierpnia 2019r., rozpatrzenie wniosku i wypłata przysługujących świadczeń nastąpi do dnia 30 listopada 2019r.

- wnioski złożone od dnia 01 września 2019r. do dnia 31 października 2019r., rozpatrzenie wniosku i wypłata przysługujących świadczeń nastąpi do dnia 31 grudnia 2019r.

- wnioski złożone od dnia 01 listopada 2019r. do dnia 31 grudnia 2019r., rozpatrzenie wniosku i wypłata przysługujących świadczeń nastąpi do dnia 29 lutego 2020r.

Zasiłek rodzinny przysługuje osobom uprawnionym jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 674,00 zł, a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniem niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764,00zł.

W okresie zasiłkowym 2019/2020 trwającym od 01.11.2019r do 31.10.2020r uprawnienia do świadczeń rodzinnych ustala się na podstawie dochodów z 2018 r., z uwzględnieniem zmian w sytuacji dochodowej członków rodziny. Przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu nie stosuje się do dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i dochodu z tytułu wyrejestrowania lub rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli członek rodziny, osoba ucząca się lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego utracili dochód z tych tytułów i w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia utraty dochodu, uzyskali dochód u tego samego pracodawcy lub zleceniodawcy, lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpoczęli pozarolniczą działalność gospodarczą.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (becikowe) oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, przysługuje po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego lub zaświadczenia wystawionego przez położną, potwierdzającego pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje osobom uprawnionym jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł.

Dział świadczeń rodzinnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowicach realizuje również przepisy ustawy z dnia 1 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin w części dotyczącej wypłaty jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, posiadającego zaświadczenie, o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu potwierdzonego w zaświadczeniu lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.

Wniosek o wypłatę świadczenia składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.

 

Przypominamy osobom uprawnionym do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, że z dniem 30 września 2019r. kończy się okres świadczeniowy 2018/2019.

 

Świadczenia z FA przysługują na dziecko do ukończenia 18 roku życia. Na dziecko starsze świadczenia przysługują do ukończenia 25 roku życia pod warunkiem, że uczy się ono w szkole lub szkole wyższej. Na dziecko posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, którego rodzic nie płaci zasądzonych alimentów, świadczenia przysługują bez względu na wiek dziecka.

Prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługuje, w przypadku bezskuteczności egzekucji, jeżeli przeciętny miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie w roku poprzedzającym okres świadczeniowy nie przekracza 800,00 zł.

W okresie świadczeniowym 2019/2020 trwającym od 01.10.2019r do 30.09.2020r uprawnienia do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na podstawie dochodów z 2018 r., z uwzględnieniem zmian w sytuacji dochodowej członków rodziny. Przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu nie stosuje się do dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i dochodu z tytułu wyrejestrowania lub rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli członek rodziny, osoba ucząca się lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego utracili dochód z tych tytułów i w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia utraty dochodu, uzyskali dochód u tego samego pracodawcy lub zleceniodawcy, lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpoczęli pozarolniczą działalność gospodarczą.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2019/2020 można składać drogą elektroniczną od 01-07-2019r. Wnioski papierowe będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2019r.

Realizacja świadczeń z funduszu alimentacyjnego w okresie świadczeniowym 2019/2020:

- wnioski złożone od dnia 01 lipca 2019r. do dnia 31 sierpnia 2019r., zostaną rozpatrzone i wypłata przysługującego świadczenia nastąpi do dnia 31 października 2019r.,

- wnioski złożone od dnia 01 września 2019r. do dnia 30 września 2019r., zostaną rozpatrzone i wypłata przysługującego świadczenia nastąpi do dnia 30 listopada 2019r.,

- wnioski złożone od dnia 01 października 2019r. do dnia 31 października 2019r., zostaną rozpatrzone i wypłata przysługującego świadczenia nastąpi do dnia 31 grudnia 2019r.,

- wnioski złożone od dnia 01 listopada 2019r. do dnia 30 listopada 2019r. zostaną rozpatrzone i wypłata przysługującego świadczenia nastąpi do dnia 31 stycznia 2020r.,

- wnioski złożone od dnia 01 grudnia 2019r. do dnia 31 stycznia 2019r., zostaną rozpatrzone i wypłata przysługującego świadczenia nastąpi do dnia 29 lutego 2020r.

 

W celu złożenia wniosku lub uzyskania szczegółowych informacji dotyczących warunków ubiegania się o świadczenia rodzinne, świadczenie wychowawcze oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego należy zgłosić się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wilkowicach ul. Parkowa 10, parter pok. 101.

Informacje udzielane są także pod numerem telefonu 33 443 22 55 w. 101.

 

Dyrektor

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowicach

Gabriela Hamerlak - Ciurla

 

_______________________________________________________________________________________________________________

Szanowni Mieszkańcy Gminy Wilkowice!
Informujemy, że w piątek, tj. dnia 21.06.2019 r., Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowicach będzie nieczynny.

______________________________________________________________________________________________________________________

 

Konsultacje spoeczne - zmiana prawa miejscowego

pobierz tekst

_______________________________________________________________________________________________________________

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowicach informuje, że w okresie zasiłkowym 2018/2019 wypłata, w miesiącu lipcu 2019 r., przelewem na konta osobiste:

 

  • świadczeń rodzinnych,

  • świadczeń wychowawczych

  • zasiłku dla opiekuna

 

nastąpi w dniach od 24 do 26 lipca 2019 r.

  • świadczeń z funduszu alimentacyjnego

nastąpi w dniu 26 lipca 2019 r.

W kasie Banku Spółdzielczego w dniu 26 lipca 2019 r. w godz. od 9.30 – 14.00

_______________________________________________________________________________________________________________

Szanowni Mieszkańcy Gminy Wilkowice!
Informujemy, że w Wielki Piątek, tj. dnia 19.04.2019 r., Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowicach będzie nieczynny.

______________________________________________________________________________________________________________

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowicach informuje o możliwości złożenia wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny.
Od 1 stycznia 2019 roku Kartę Dużej Rodziny mogą uzyskać rodzice, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.
Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny, rodzice nie mogą być pozbawieni — w stosunku do co najmniej trojga dzieci — władzy rodzicielskiej ani ograniczeni we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej.
Od 1 stycznia 2018 r. Karta Dużej Rodziny dostępna jest w dwóch formach: tradycyjnej (tj. plastikowej) i elektronicznej (tj. na urządzeniach mobilnych). W przypadku gdy osoba posiada już jedną formę karty a składa się wniosek o dodatkową formę należy wtedy ponieść opłatę 9,21 zł (jeśli złożono wniosek o przyznanie tradycyjnej Karty Dużej Rodziny do dnia 31 grudnia 2017 r., zostanie się zwolnionym z tej opłaty jeśli złożony zostanie wniosek
o przyznanie karty elektronicznej do 31 grudnia 2019 r.).
Wnioski można składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowicach ul. Parkowa 10,  tel. 33 443 22 55 w. 10

______________________________________________________________________________________________________________

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowicach informuje, że w okresie zasiłkowym 2018/2019 wypłata, w miesiącu marcu 2019 r., przelewem na konta osobiste:

świadczeń rodzinnych,
świadczeń wychowawczych
zasiłku dla opiekuna

nastąpi w dniach od 22 do 26 marca 2019 r.
świadczeń z funduszu alimentacyjnego
nastąpi w dniu 26 marca 2019 r.
W kasie Banku Spółdzielczego w dniu 26 marca 2019 r. w godz. od 9.30 – 14.00

___________________________________________________________________________________________________________________

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowicach informuje, że w okresie zasiłkowym 2018/2019 wypłata, w miesiącu lutym 2019 r., przelewem na konta osobiste:

świadczeń rodzinnych,
świadczeń wychowawczych
zasiłku dla opiekuna

nastąpi w dniach od 22 do 25 lutego 2019 r.
świadczeń z funduszu alimentacyjnego
      nastąpi w dniu 25 lutego 2019 r.
W kasie Banku Spółdzielczego w dniu 25 lutego 2019 r. w godz. od 9.30 – 14.00

_______________________________________________________________________________________________________________

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowicach informuje, że w okresie zasiłkowym 2018/2019 wypłata, w miesiącu lutym 2019 r., przelewem na konta osobiste:

świadczeń rodzinnych,
świadczeń wychowawczych
zasiłku dla opiekuna

nastąpi w dniach od 22 do 25 lutego 2019 r.
świadczeń z funduszu alimentacyjnego
nastąpi w dniu 25 lutego 2019 r.
W kasie Banku Spółdzielczego w dniu 25 lutego 2019 r. w godz. od 9.30 – 14.00

_______________________________________________________________________________________________________________

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowicach informuje, że w okresie zasiłkowym 2018/2019 wypłata, w miesiącu styczniu 2019 r., przelewem na konta osobiste:

świadczeń rodzinnych,
świadczeń wychowawczych
zasiłku dla opiekuna

nastąpi w dniach od 24 do 28 stycznia 2019 r.
świadczeń z funduszu alimentacyjnego
nastąpi w dniu 28 stycznia 2019 r.
W kasie Banku Spółdzielczego w dniu 28 stycznia 2019 r. w godz. od 9.30 – 14.00

_______________________________________________________________________________________________________________

 

W dniu 24 grudnia 2018 r.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowicach
będzie nieczynny

________________________________________________________________________________________________________________

 

 

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020
JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODROGRAM2018

pobierz informację

__________________________________________________________________________________________________________________

 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowicach informuje, że w okresie zasiłkowym 2018/2019 wypłata

 

  • świadczeń rodzinnych,

  • świadczeń wychowawczych

  • zasiłku dla opiekuna

w miesiącu grudniu 2018 nastąpi w dniach od 19 do 21 grudnia 2018r.

W kasie Banku Spółdzielczego w dniu 21 grudnia 2018 r. w godz. od 9.30 – 14.00

____________________________________________________________________________________________________________

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowicach, w związku ze zbliżającym się okresem zimowym, zwraca się z prośbą do mieszkańców Wilkowic, Bystrej i Mesznej o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby samotne i starsze zamieszkujące w sąsiedztwie, a także osoby bezdomne, które nie są w stanie samodzielnie poradzić sobie w trudnych zimowych warunkach.
Wszelkie informacje o tych osobach prosimy zgłaszać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowicach, ul. Parkowa 10 tel. 33 443 22 55 wew. 100-104.
Dyrektor GOPS W Wilkowicach

______________________________________________________________________________________________________________

PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW NA ŚWIADCZENIA RODZINNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY, WNIOSKÓW 500+, WNIOSKÓW 300+, ZASIŁKÓW PELĘGNACYJNYCH, BECIKOWEGO W NOWEJ SIEDZIBIE GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WILKOWICE, UL. PARKOWA 10

_______________________________________________________________________________________________________________

W związku z wejściem w życie rządowego programu „Dobry start”, wnioski o przyznanie świadczenia dobry start przyjmowane będą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wilkowicach, w Dziale Świadczeń Rodzinnych.
Wnioski składa się w urzędzie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Uprawnionymi do składania wniosku są: rodzicie; opiekunowie faktyczni; opiekunowie prawni; rodziny zastępcze; osoby prowadzące rodzinne domy dziecka; dyrektorowie placówek opiekuńczo-wychowawczych; dyrektorowie regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych; osoby uczące się.
Świadczenie to przyznawane jest jednorazowo w wysokości 300,00 zł.
Świadczenie dobry start nie przysługuje:
1)    jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie;
2)    na dziecko z tytułu rozpoczęcia przygotowania przedszkolnego.
Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia (w danym roku kalendarzowym):
1)    przez dziecko lub osobę uczącą się 20 roku życia;
2)    przez dziecko lub osobę uczącą się 24 roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.
Termin składania wniosków:
- od 1 lipca danego roku do 30 listopada danego roku  - wnioski składane drogą elektroniczną;
- od 1 sierpnia danego roku do 30 listopada danego roku – wnioski składane osobiście w siedzibie GOPS.

STRONA MINISTERSTWA RODZINY, RACY I  POLITYKI SPOŁECZNEJ

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowicach, o pozytywnym załatwieniu wniosku, będzie informował mailowo z adresu: dobrystart@gops.wilkowice.pl na wskazany we wniosku adres mailowy. Korespondencja ta nie wymaga potwierdzenia przez odbiorcę. W przypadku jakichkolwiek podejrzeń, że otrzymana wiadomość pochodzi z innego źródła niż GOPS w Wilkowicach prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 33/499 00 77 w. 201 lub w. 210. 

 

______________________________________________________________________________________________________________

 

2018-06-22  Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji aktu prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3, ust.3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

______________________________________________________________________________________________________________